3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

" Lähdin kiinnostuneena Dicuren digihoitajaksi, sillä uskon, että tämänkaltaiset palvelut lisääntyvät tulevaisuudessa. Lisäksi minulla oli kokemusta etälääkäritoiminnasta jo entuudestaan, hän jatkaa."
  
Arja Pihlasahon työnkuvaan Pihtiputaan aikuisneuvolassa kuuluu etenkin pitkäaikaissairaiden, kuten diabeetikoiden ja verenpainetautia sairastavien, seurantaa ja hoitoa. Työpäivät sisältävät myös muun muassa neuvontaa, korvahuuhteluita sekä injektioiden pistämistä. 
  
"Kiireettömiä lääkäriaikoja joutuu yhä odottamaan, mutta Dicuren etävastaanotot ovat helpottaneet tilannetta, ja esimerkiksi vuosikontrollit toteutetaan nykyään niiden avulla." 
  
Perehdyttämisestä Dicure saa Pihlasaholta täydet pisteet: etävälineistö esiteltiin työntekijöille paikan päällä ja he saivat kokeilla niitä ajan kanssa.

"Koen saaneeni koko käyttöönoton ajan tosi hyvää tukea ja opastusta. Olemme yhä dicurelaisten kanssa vuorovaikutuksessa kuukausittain järjestettävien seurantapalaverien myötä, mutta heidät tavoittaa myös Teamsissa sekä sähköpostilla."
  
Etälääkäripäiviä Pihtiputaan aikuisneuvolassa järjestetään aina maanantaisin ja kaksi koulutettua hoitajaa osallistuvat niihin vuoroviikoin. Pihlasahon mukaan näin tekemiseen säilyy oikeanlainen ote. Uudenlainen työparityöskentely etälääkärin kanssa kerää Pihlasaholta kiitosta: 
  
"Olen pitänyt lääkärin kanssa työskentelystä todella paljon. Jo ensimmäisen yhteisen työpäivämme puolivälissä löytyi yhteinen sävel! Dicuren etälääkäri on äärettömän mukava ja hänen kanssaan on helppo työskennellä." 
  
Pihtiputaalla potilas keskustelee ensin lääkärin kanssa kahden, minkä jälkeen hoitaja tulee mukaan vastaanotolle ja suorittaa tarvittavat tutkimukset. Pihlasahon kokemusten mukaan hoitajan on hyvä olla toisina korvina lääkärin yhteenvedossa, sillä jotkut potilaista saattavat jännittää uudenlaista tilannetta. Hän kertoo myös itse oppineensa uutta työparityöskentelyn ansiosta esimerkiksi lääkityksistä. 
  
"En äkkiseltään keksi mitään kehitettävää. Etätutkimusvälineet toimivat todella hyvin, ja Dicuren-malli on oikein toimiva perusterveydenhuoltoon – voidaanhan sillä diagnosoida ja hoitaa monipuolisesti potilaiden ongelmia ihottumista astmatutkimuksiin ohjaukseen, kuulo-ongelmiin sekä lääkitys- ja lausuntoasioihin, Pihlasaho tiivistää."
  
"Nekin potilaat, jotka suhtautuivat etävastaanottoon epäillen, ovat yllättyneet positiivisesti! Korviini ei ole kantautunut ainoatakaan negatiivista palautetta." 
  

Ajankohtaiset uutiset

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.

 

 

3.11.2023

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Heli Aspivaara"

Millaisen koulutuksen uudet asiakkaamme saavat Dicure-palvelun käyttöön? Entä mitä palveluun kuuluva jatkuva tuki tarkoittaa – ja millainen merkitys sillä on etävastaanottojen laadulle? Tätä artikkelissa avaa lisää Dicuren emoyhtiön, Sencomin, Service Manager Heli Aspivaara.