Projekti "Kansainvälistettävän etäkonsultaatiopalvelun kehittäminen" pyrkii luomaan uuden palveluprosessin julkisen terveydenhuollon etäkonsultaatioihin, parantamaan saavutettavuutta ja edistämään tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Hankkeen ytimessä on kansainvälisesti lisensoitavan palvelumallin kehittäminen, joka tarjoaa lääkäreille uudenlaisen liiketoimintaympäristön ja ainutlaatuisen palvelumallin julkiselle sektorille. Tavoitteena on mahdollistaa lääkäripalveluiden tehokkaampi tarjonta myös syrjäisillä alueilla ja tukea julkisen sektorin digitalisaatiota terveydenhuollossa. Projektin kautta rakennetaan perusta kansainvälisesti skaalautuvalle liiketoimintamallille ja lisensoitavalle palvelukonseptille, jotka edistävät terveydenhuollon digitalisaatiota ja parantavat potilaiden hoitokokemusta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivinen etäkonsultaatiopalvelu, joka parantaa terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja tehokkuutta. Tavoitellut tulokset sisältävät muun muassa:

  1. Uuden palveluprosessin luominen, joka mahdollistaa nopeat ja tehokkaat etäkonsultaatiot.
  2.  Kansainvälisesti lisensoitavan palvelumallin kehittäminen, joka tukee lääkäreiden liiketoimintaa ja tarjoaa julkiselle sektorille innovatiivisia ratkaisuja.
  3.  Terveydenhuollon digitalisaation edistäminen, mikä parantaa potilaiden hoitokokemusta ja mahdollistaa palvelujen tasapuolisemman jaossa myös syrjäisemmille alueille. 
  4.  Kestävän ja skaalautuvan liiketoimintamallin rakentaminen, joka edistää alueellista kehitystä ja terveydenhuollon palvelujen innovointia.

Näiden tulosten saavuttaminen tukee hankkeen päätavoitetta: terveydenhuollon palveluiden parantamista digitalisaation avulla, tarjoten potilaille parempaa hoitoa ja tukien terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta, (07/-22 - 07/-24) ja se saa merkittävää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), mikä alleviivaa sen merkitystä alueellisen kehityksen ja terveydenhuollon digitalisaation edistäjänä. Tämä julkinen tuki vahvistaa hankkeen strategista asemaa ja tarjoaa kestävän perustan sen tavoitteiden saavuttamiselle, edistäen innovatiivisten terveyspalveluiden kehittämistä ja tarjontaa.