20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Pian päättyvä vuosi on merkinnyt Suomelle historiallisen suurta muutosta uusien hyvinvointialueiden astuttua voimaan 1.1.2023. Vuoden ensimmäinen puolikas kului odotetusti hallinnollisen muutoksen läpiviemiseen: muuttuneiden vastuiden ja roolien jakamiseen. 

Nyt hyvinvointialueilla on edessään seuraava näytön paikka. Millaisia palveluita ja palvelukanavia ne kehittävät asukkailleen vuonna 2024 – ja miten palvelut onnistuvat ratkomaan hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden ongelmia? 

Uskon lopputuloksen olevan pitkälti kiinni siitä, kuinka rohkeasti hyvinvointialueiden kehittäjät yhdessä päättäjien kanssa uskaltavat haastaa vanhoja toimintamalleja. Kuluneena vuonna olen lukenut säännöllisesti uutisia pienten paikkakuntien yksiköiden lakkauttamisesta ensisijaisena keinona osana palveluverkkouudistuksia. Tämä on säästöjen osalta helppo mutta hoidon tasa-arvoisuuden kannalta huono tie. Se siirtää kustannukset palveluiden käyttäjille, jotka joutuvat hakemaan tarvitsemansa palvelut kauempana sijaitsevista toimipisteistä. Toivon hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen.

Dicuren toimitusjohtajana seuraan palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Kyseessä on samalla osa-alue, jossa näen hyvinvointialueiden kaipaavan myös paljon apua. Tällä hetkellä digitalisaatioon suunnattu hankeraha ei ole kovin tehokkaassa käytössä, sillä moni hyvinvointialue on päätynyt testaamaan samoja, jo hyväksi todettuja ratkaisuja. Ajankohtaisempaa olisi pohtia, miten digitaaliset palvelut olisi mahdollista tuoda osaksi olemassa olevaa palvelukokonaisuutta.

Toimivia ratkaisuja on valmiina – tämän osoittaa myös Dicuren palvelukonseptin kentältä saama palaute. Hoitaja-avusteisen etävastaanottopalvelumme avulla olemme purkaneet kiireettömien hoitojen jonoja ja nopeuttaneet hoitoonpääsyä useissa kunnissa ja terveyskeskuksissa. Se on tukenut ja auttanut asiakkaitamme merkittävästi myös syyskuussa tiukentuneen hoitotakuun noudattamisessa.

Pohdintaa digitalisaation hyödyntämisestä ei tarvitse käydä yksin. Osaamista on tarjolla paljon, mutta tiedon jakaminen ja vuoropuhelun aikaansaaminen hyvinvointialueiden kiireisten päättäjien kanssa on ollut haastavaa. Siksi toivon ensi vuoden tuovan tullessaan myös tiiviimpää vuoropuhelua palveluntarjoajien, ratkaisutoimittajien ja hyvinvointialueiden välillä. Yhteistyö on avain onnistuneeseen muutokseen.

Terveyttä ja jaksamista muutostyön keskelle toivottaen,

Jouni Turunen

Toimitusjohtaja, Dicure

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.