15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Suomen lääkäripula ja erilaiset etävastaanottoa hyödyntävät palvelut sen ratkaisuna ovat viime aikoina olleet esillä julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi Ylen tutkivaa journalismia edustava MOT julkaisi etälääkäripalveluita tarjoavaa konsulttiyhtiötä kriittisesti käsittelevän dokumentin sekä useita aiheeseen liittyviä artikkeleja. Oikein toteutettuna etälääkäripalvelujen avulla voidaan tarjota kuitenkin turvallinen ja toimiva ratkaisu lääkäriresurssien tehokkaampaan käyttöön siellä, missä niille on suurin tarve.

Mediassa on nostettu esiin etälääkärivastaanottoon liittyviä haasteita ja ongelmia, esimerkiksi potilaiden yksityisyydensuoja ja tähän liittyvät tietoturvallisuusriskit sekä oikean diagnoosin ja hoidon toteutumisen haasteet etävastaanoton kautta toimittaessa. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan koske kaikkia etävastaanottoa hyödyntäviä lääkäripalveluita. Edistyksellinen etävastaanottopalvelu yhdistää etä- ja lähivastaanoton hyvät puolet niin, että ihmisläheinen kohtaaminen säilyy, potilaan yksityisyydensuoja on turvattu ja potilas saa asianmukaista ja toimivaa hoitoa ilman, että potilaalta vaadittaisiin digitaitoja. 

Turvallista ja laadukasta hoitoa ihmisläheisesti

Lääkärichatin, puhelun tai pelkän videovastaanoton sijaan edistyksellinen etävastaanottopalvelu toteutetaan tietoturvallisella tekniikalla videoyhteyden avulla hoitaja-avusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lääkäri sijaitsee toisella paikkakunnalla, potilaan kanssa on paikan päällä hoitaja. Hän huolehtii palvelun mahdollistavan teknologian käytöstä, ja toimii etälääkärin “apukäsinä”, suorittaen tämän ohjeistamat tutkimukset palveluun kuuluvilla korkealaatuisilla etätutkimusvälineillä. Käytössä ovat esimerkiksi digitaalinen stetoskooppi, iho-, silmä-, ja nieluoireiden diagnosointiin tarkoitettu tutkimuskamera sekä korvasairauksien diagnosoinnissa käytettävä digitaalinen otoskooppi. 

“Tutkimusvälineet soveltuvat esimerkiksi nielu- ja korvasairauksien, akuuttien infektioiden, ihottumien sekä sydän- ja keuhkoperäisten sairauksien diagnosointiin”, kertoo Dicurella työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

Hoitaja-avusteisen etävastaanoton aikana potilaan laaja-alainen ja turvallinen tutkiminen on etätutkimusvälineiden avulla mahdollista, toisin kuin silloin, jos potilas ja lääkäri ovat kahdestaan etäyhteyden päässä toisistaan. Tämän toimintamallin avulla yli 72 % kaikista avoterveydenhuollon lääkärivastaanoton potilaskäynneistä voidaan diagnosoida ja hoitaa etänä niin, että Duodecimin Käypä hoito -suosituksia pystytään noudattamaan. 

Ne potilaat, joita ei etätutkimusvälineiden avulla pystytä tutkimaan ja hoitamaan, ohjataan jo hoidon tarpeen arvioinnissa lähilääkärin vastaanotolle. Hoitaja-avusteisilla etävastaanotoilla panostetaan potilaan laadukkaaseen hoitamiseen, jossa suoritteiden lukumäärä ei ole määräävä tekijä. Riittävän pitkät etävastaanottoajat mahdollistavat potilaan turvallisen ja laadukkaan hoitamisen. 

Toimiva ratkaisu lääkäripulaan 

Hoitaja-avusteista etävastaanottoa on hyödynnetty jo vuosien ajan useilla terveysasemilla ja palvelu on kerännyt positiivista palautetta hoitotyön ammattilaisilta niin käyttäjäkokemuksen kuin hoidon laadun osalta. Terveydenhoitohenkilökunta on arvostanut erityisesti palvelun luotettavuutta ja palveluntarjoajan asiantuntevaa tukea. Myös potilaat ovat olleet tyytyväisiä hoidon laatuun ja kokemukseen etävastaanottopalvelusta. Käytössä on palvelukokonaisuus, joka muokataan asiakkaan olemassa oleviin toimintatapoihin ja -malleihin sopivaksi.

Etävastaanottopalvelun ansiosta pieniä terveysasemia on pystytty pitämään auki lomakuukausina henkilöstösupistuksista huolimatta ja tarjoamaan alueen asukkaille lääkäriaikoja.

Hoitotakuu on monilla alueilla vasta pelkkä lupaus. Kuitenkin myös sellaisissa yksiköissä, joissa ei tällä hetkellä pystytä tarjoamaan riittävää palvelujen saatavuutta, on mahdollista päästä lain asettamiin vaatimuksiin. Tämä onnistuu yhdistelemällä perinteisiin palvelumalleihin oikeanlaisia etävastaanotto- ja -lääkäripalveluita. 

Etävastaanottopalvelun avulla voidaan mahdollistaa korkeatasoista terveydenhuoltoa riippumatta siitä, asuuko palvelun tarvitsija isossa kaupungissa vai syrjäisellä seudulla. Sosiaali- ja terveyskeskusten lisäksi palvelu sopii hyvin esimerkiksi kotisairaaloiden tai hoivakotien käyttöön. Etävastaanottopalvelu auttaa turvaamaan ja tasa-arvoistamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

Lisää tietoa Dicuren etälääkäripalveluista löydät nettisivuiltamme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.