9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Uuden vuoden pyörähdettyä aluilleen Suomi on käynnistänyt yhden 2000-luvun kunnianhimoisimmista hallinnollisista tavoitteistaan: hyvinvointialueuudistuksen. 

Olen yli kahdenkymmenen vuoden ajan konsultoinut ja kouluttanut asiakkaita videopohjaisten viestintäpalveluiden käyttöön. Teknologiayhtiö Sencomissa olemme kehittäneet sosiaali- ja terveysalalle etäpalveluja sekä niihin liittyviä prosesseja jo vuodesta 2014. 

Meille on tärkeää, että tekniset ratkaisut ovat loppukäyttäjilleen mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja helppokäyttöisiä – ne ovat arvoja, joita mielestäni tulisi tuoda esiin myös hyvinvointialueuudistuksessa. Etälääkäripalvelumme Dicure vastaa näihin tavoitteisiin paitsi edistyksellisen etätutkimusvälineistön, myös uudenlaisen lääkäri–hoitaja -parityöskentelymallin ja tätä varten rakennetun prosessin avulla. 

Vaikka sote-alan uudistuksen ensimmäiset askeleet ovat nyt otettu, monikaan ei vielä oikein ymmärrä, miten laaja hallinnollinen muutos Suomessa juuri tehtiin. Muutosten kynnyksellä voi olla hankala hahmottaa, kuinka terveysalan operatiivinen toiminta tulee muuttumaan lähivuosien aikana. En odota, että palveluiden tuottaminen tai niiden mallit muuttuisivat ensimmäisen vuoden kuluessa kovinkaan laajamittaisesti – tuleehan hallinnollinen muutos nielemään edelleen aikaa ja resursseja useilla alueilla. 

Itse seuraan muutosta mielenkiinnolla digitaalisten palveluiden näkökulmasta: eritoten sitä, kuinka niiden hyödyntäminen ja sulauttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi perinteisen terveydenhuollon rinnalle etenee. Missiomme Dicurella on olla paitsi apuna suunnittelutyössä, myös seisoa hyvinvointialueiden taustajoukoissa.  

Uudistukset vaativat rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta. Uuden kehittämisessä pitää saada ja voida tehdä hallittuja, tiedostettujakin virheitä. Ilman virheistä saatavia kokemuksia mikään kehittäminen ei ole mahdollista.  

Haluan välittää jaksamista kaikille muutoksen keskellä työskenteleville. Odotan, että hyvinvointialueet lähtevät ennakkoluulottomasti rakentamaan ja suunnittelemaan palveluja asiakkailleen uudesta näkökulmasta. Näkökulmasta, jossa digitalisaatio on tärkeässä roolissa, mutta vain oikein käytettynä ja hyödynnettynä perinteisten toimintatapojen rinnalla. Sähköisiä palveluja hyödyntämällä uusi hallinnollinen malli mahdollistaa eri yksiköiden välisten siilojen poistamisen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen koko hyvinvointialueen käyttöön siellä, missä niitä eniten tarvitaan, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Uskon, että uudistus mahdollistaa terveysalan palveluiden sekä niihin liittyvien prosessien toteuttamisen entistä tehokkaammin ja joustavammin. Toivon, että muutos mahdollistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden paremman saatavuuden riippumatta siitä, tarvitseeko hän niitä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai sosiaalipalvelujen puolelta.

Terveyttä alkavaan vuoteen,

Jouni Turunen
Toimitusjohtaja, Dicure

 

Dicure - SE erilainen etävastaanotto

Dicure- etävastaanottopalvelu mahdollistaa lääkärin työskentelyn ympäri Suomen hyödyntäen samoja tutkimusvälineitä, kuin mitä hän käyttäisi perinteisellä vastaanotolla. Tutkimusvälineiden ja lääkäri-hoitaja-parityöskentelymallin avustuksella voimme antaa potilaalle diagnoosin yli 72% kaikista avoterveydenhuollon lääkärikäynneistä laskettuna.

 

Ajankohtaiset uutiset

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle. 

 

3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto on hyvä ja varteenotettava vaihtoehto etenkin syrjäseutujen pieniin keskuksiin, joissa ihmiset uhkaavat jäädä ilman lääkäripalveluita, vakuuttaa terveydenhoitajana työskentelevä Arja Pihlasaho.

 

27.4.2023

Miten onnistuu vastaanotto ja tutkimus etäyhteydellä? Dicure potilaan näkökulmasta

Kysyimme Dicuren hoitaja-avusteisella etävastaanotolla käyneeltä Aunelta (nimi muutettu) kokemuksia uudenlaisesta lääkärikohtaamisesta. Aune asuu vajaan 4000 asukkaan Karstulassa, jossa on jo pitkään kärsitty lääkäripulasta.

 

18.4.2023

Dicure ratkaisi Karstulan lääkäripulan ja purki pitkät hoitojonot

”Dicuren hoitaja-avusteisten etävastaanottojen avulla olemme saaneet hoitojonot purettua”, Karstulan terveysaseman osastonhoitaja Marjo Kotilainen kiittelee.

 

12.4.2023

Dicure-etävastaanottojen käyttöönotto on sujunut jo kolmessa kunnassa yli odotusten

Dicuren hoitaja-avusteiset etälääkärivastaanotot on otettu onnistuneesti käyttöön kolmessa Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnassa eli Karstulassa, Viitasaarella sekä Pihtiputaalla.

 

4.4.2023

Dicuren etälääkäri Lajos Molnár hoitaa Karstulan terveysaseman potilaita: Dicuren hoitaja-avusteinen etävastaanotto parantaa potilastyytyväisyyttä

Karstulan terveysasemalla työskentelevän Dicuren yleislääkäri Lajos Molnárin mukaan Dicuren hoitaja-avusteinen etävastaanotto parantaa potilastyytyväisyyttä.