9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Uuden vuoden pyörähdettyä aluilleen Suomi on käynnistänyt yhden 2000-luvun kunnianhimoisimmista hallinnollisista tavoitteistaan: hyvinvointialueuudistuksen. 

Olen yli kahdenkymmenen vuoden ajan konsultoinut ja kouluttanut asiakkaita videopohjaisten viestintäpalveluiden käyttöön. Teknologiayhtiö Sencomissa olemme kehittäneet sosiaali- ja terveysalalle etäpalveluja sekä niihin liittyviä prosesseja jo vuodesta 2014. 

Meille on tärkeää, että tekniset ratkaisut ovat loppukäyttäjilleen mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja helppokäyttöisiä – ne ovat arvoja, joita mielestäni tulisi tuoda esiin myös hyvinvointialueuudistuksessa. Etälääkäripalvelumme Dicure vastaa näihin tavoitteisiin paitsi edistyksellisen etätutkimusvälineistön, myös uudenlaisen lääkäri–hoitaja -parityöskentelymallin ja tätä varten rakennetun prosessin avulla. 

Vaikka sote-alan uudistuksen ensimmäiset askeleet ovat nyt otettu, monikaan ei vielä oikein ymmärrä, miten laaja hallinnollinen muutos Suomessa juuri tehtiin. Muutosten kynnyksellä voi olla hankala hahmottaa, kuinka terveysalan operatiivinen toiminta tulee muuttumaan lähivuosien aikana. En odota, että palveluiden tuottaminen tai niiden mallit muuttuisivat ensimmäisen vuoden kuluessa kovinkaan laajamittaisesti – tuleehan hallinnollinen muutos nielemään edelleen aikaa ja resursseja useilla alueilla. 

Itse seuraan muutosta mielenkiinnolla digitaalisten palveluiden näkökulmasta: eritoten sitä, kuinka niiden hyödyntäminen ja sulauttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi perinteisen terveydenhuollon rinnalle etenee. Missiomme Dicurella on olla paitsi apuna suunnittelutyössä, myös seisoa hyvinvointialueiden taustajoukoissa.  

Uudistukset vaativat rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta. Uuden kehittämisessä pitää saada ja voida tehdä hallittuja, tiedostettujakin virheitä. Ilman virheistä saatavia kokemuksia mikään kehittäminen ei ole mahdollista.  

Haluan välittää jaksamista kaikille muutoksen keskellä työskenteleville. Odotan, että hyvinvointialueet lähtevät ennakkoluulottomasti rakentamaan ja suunnittelemaan palveluja asiakkailleen uudesta näkökulmasta. Näkökulmasta, jossa digitalisaatio on tärkeässä roolissa, mutta vain oikein käytettynä ja hyödynnettynä perinteisten toimintatapojen rinnalla. Sähköisiä palveluja hyödyntämällä uusi hallinnollinen malli mahdollistaa eri yksiköiden välisten siilojen poistamisen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen koko hyvinvointialueen käyttöön siellä, missä niitä eniten tarvitaan, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Uskon, että uudistus mahdollistaa terveysalan palveluiden sekä niihin liittyvien prosessien toteuttamisen entistä tehokkaammin ja joustavammin. Toivon, että muutos mahdollistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden paremman saatavuuden riippumatta siitä, tarvitseeko hän niitä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai sosiaalipalvelujen puolelta.

Terveyttä alkavaan vuoteen,

Jouni Turunen
Toimitusjohtaja, Dicure

 

Dicure - SE erilainen etävastaanotto

Dicure- etävastaanottopalvelu mahdollistaa lääkärin työskentelyn ympäri Suomen hyödyntäen samoja tutkimusvälineitä, kuin mitä hän käyttäisi perinteisellä vastaanotolla. Tutkimusvälineiden ja lääkäri-hoitaja-parityöskentelymallin avustuksella voimme antaa potilaalle diagnoosin yli 72% kaikista avoterveydenhuollon lääkärikäynneistä laskettuna.

 

Ajankohtaiset uutiset

23.2.2023

Dicuren palvelumalli vastaa erinomaisesti STM:n Tiekartta 2023-2027-strategian tavoitteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle ajalle tiekartan, jossa keskeisenä osana on digitalisaatio. Palvelupäällikkö Minna Teiskonen kuvaa Dicuren toimintamallien edistävän strategian kärkiä erinomaisesti, ja kertoo aloitetusta yhteistyöstä ensimmäisen hyvinvointialueen kanssa.

31.1.2023

Lääkäripäivillä Dicuren messuosastolla vierailleet terveysalan ammattilaiset kokevat Dicuren palvelut luotettavina ja laadukkaina

Helsingissä 25.–27.1. järjestetyt Lääkäripäivät kokosivat noin 4000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa yhteen eri puolilta Suomea. Palaute Dicuresta oli erittäin positiivista.

20.1.2023

Dicure mukana lääkäripäivillä 25 - 27.1.2023

Dicure lääkäripäivillä mukana. Kerromme Dicuren uudesta etävastaanotto palvelukonseptista ja kehittämästämme datamallista, joka osoittaa paikkakuntakohtaisesti, kuinka monta avoterveydenhuollon potilasta voidaan diagnosoida etävastaanotolla. 

9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Mitä mahdollisuuksia ja riskejä hyvinvointialueuudistus piilottaa taakseen? Lue Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset Suomen sote-kentän muutosten vuoteen! 

29.11.2022

Dicure vastaa hyvinvointialueiden lääkäripulaan ja hoitotakuisiin uudenlaisella etälääkärimallilla

Tuomme etälääkärin hoitaja-avusteisesti sinne, missä tarve sairauksien hoitoon sekä tutkimuksiin ohjaukseen on suurin.

8.11.2022

Hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu nopeuttaa ja yhdenvertaistaa hoidon saavutettavuutta

Yli 72% avoterveydenhuollon lääkärivastaanotoista voidaan järjestää uudenlaista etätutkimusvälineistöä sekä uudenlaista hoitaja–lääkärityöskentelyä hyödyntämällä.