9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Uuden vuoden pyörähdettyä aluilleen Suomi on käynnistänyt yhden 2000-luvun kunnianhimoisimmista hallinnollisista tavoitteistaan: hyvinvointialueuudistuksen. 

Olen yli kahdenkymmenen vuoden ajan konsultoinut ja kouluttanut asiakkaita videopohjaisten viestintäpalveluiden käyttöön. Teknologiayhtiö Sencomissa olemme kehittäneet sosiaali- ja terveysalalle etäpalveluja sekä niihin liittyviä prosesseja jo vuodesta 2014. 

Meille on tärkeää, että tekniset ratkaisut ovat loppukäyttäjilleen mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja helppokäyttöisiä – ne ovat arvoja, joita mielestäni tulisi tuoda esiin myös hyvinvointialueuudistuksessa. Etälääkäripalvelumme Dicure vastaa näihin tavoitteisiin paitsi edistyksellisen etätutkimusvälineistön, myös uudenlaisen lääkäri–hoitaja -parityöskentelymallin ja tätä varten rakennetun prosessin avulla. 

Vaikka sote-alan uudistuksen ensimmäiset askeleet ovat nyt otettu, monikaan ei vielä oikein ymmärrä, miten laaja hallinnollinen muutos Suomessa juuri tehtiin. Muutosten kynnyksellä voi olla hankala hahmottaa, kuinka terveysalan operatiivinen toiminta tulee muuttumaan lähivuosien aikana. En odota, että palveluiden tuottaminen tai niiden mallit muuttuisivat ensimmäisen vuoden kuluessa kovinkaan laajamittaisesti – tuleehan hallinnollinen muutos nielemään edelleen aikaa ja resursseja useilla alueilla. 

Itse seuraan muutosta mielenkiinnolla digitaalisten palveluiden näkökulmasta: eritoten sitä, kuinka niiden hyödyntäminen ja sulauttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi perinteisen terveydenhuollon rinnalle etenee. Missiomme Dicurella on olla paitsi apuna suunnittelutyössä, myös seisoa hyvinvointialueiden taustajoukoissa.  

Uudistukset vaativat rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta. Uuden kehittämisessä pitää saada ja voida tehdä hallittuja, tiedostettujakin virheitä. Ilman virheistä saatavia kokemuksia mikään kehittäminen ei ole mahdollista.  

Haluan välittää jaksamista kaikille muutoksen keskellä työskenteleville. Odotan, että hyvinvointialueet lähtevät ennakkoluulottomasti rakentamaan ja suunnittelemaan palveluja asiakkailleen uudesta näkökulmasta. Näkökulmasta, jossa digitalisaatio on tärkeässä roolissa, mutta vain oikein käytettynä ja hyödynnettynä perinteisten toimintatapojen rinnalla. Sähköisiä palveluja hyödyntämällä uusi hallinnollinen malli mahdollistaa eri yksiköiden välisten siilojen poistamisen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen koko hyvinvointialueen käyttöön siellä, missä niitä eniten tarvitaan, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Uskon, että uudistus mahdollistaa terveysalan palveluiden sekä niihin liittyvien prosessien toteuttamisen entistä tehokkaammin ja joustavammin. Toivon, että muutos mahdollistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden paremman saatavuuden riippumatta siitä, tarvitseeko hän niitä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai sosiaalipalvelujen puolelta.

Terveyttä alkavaan vuoteen,

Jouni Turunen
Toimitusjohtaja, Dicure

 

Dicure - SE erilainen etävastaanotto

Dicure- etävastaanottopalvelu mahdollistaa lääkärin työskentelyn ympäri Suomen hyödyntäen samoja tutkimusvälineitä, kuin mitä hän käyttäisi perinteisellä vastaanotolla. Tutkimusvälineiden ja lääkäri-hoitaja-parityöskentelymallin avustuksella voimme antaa potilaalle diagnoosin yli 72% kaikista avoterveydenhuollon lääkärikäynneistä laskettuna.

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.