14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

Dicuren ja Sencomin toimitusjohtaja sekä toinen perustajajäsen, Jouni Turunen, on ehtinyt kerätä uransa aikana monipuolista kokemusta lukuisissa ICT-alan yrityksissä. Sote-alalle hänet vei alun perin idea ikäihmisten arkea helpottavista viestintävälineistä. Liikeideaa kehittäessään Turunen havahtui kuitenkin nopeasti siihen, että uusia videopuhelupalveluita syntyi markkinaan säännöllisesti – sen sijaan kukaan ei ollut vielä ymmärtänyt yhdistää kokonaisuuteen etädiagnosointivälineitä.

Näin syntyi Sencom, jonka toimintaan Turunen on liittänyt alusta saakka selkeän, henkilökohtaisen tavoitteen.

– Pidän tärkeänä sitä, että sote-palvelut voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen, hän taustoittaa.

– Dicuren avulla voidaan varmistaa, että sote-palvelut pysyvät lähellä ihmistä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi ikäihmisten näkökulmasta.

Tähän mennessä Turusen tavoite tasa-arvoisesta ja saavutettavasta hoidosta on toteutunut jo Karstulassa, Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Puretut hoitojonot, nopea hoitoonpääsy ja laadukas palvelu ovat keränneet kiitosta yhtä lailla palvelun tilaajilta kuin sitä käyttäviltä potilailta.

Monille potilaille läsnälääkärin palvelua täydentävä, laadukkaisiin etädiagnosointivälineisiin sekä hoitaja-lääkäri-parityöskentelyyn nojaava malli on tuonut käänteentekevän avun. 

Turunen kertoo potilailta saadun palautteen tuovan työhön erityistä mielekkyyttä. 

– ICT-alalla onnistumisia syntyy toki aina asioiden kehittämisestä, mutta kun kuulee esimerkiksi kaksi vuotta diabeteksen vuositarkastusta odottaneen potilaan päässeen palvelumme ansiosta lääkäriin, sitä tuntee aidosti tekevänsä todella merkityksellistä työtä.

Tulevana vuonna Turunen haluaa viedä Dicuren palvelun entistä useammalle lääkäripulasta kärsivälle hyvinvointialueelle. Jotta tämä voisi toteutua, hän peräänkuuluttaa hyvinvointialueiden vastuuhenkilöiltä rohkeutta ajatella toisin.

– Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen on edelleen lapsenkengissä ja hankintoja tehdään puutteellisella osaamisella. Hyvinvointialueet tarvitsevat lisää tietoa siitä, kuinka lääkäripalveluita voidaan nykypäivänä toteuttaa ja miten useita eri palvelumalleja ja -kanavia yhdistämällä päästään parhaaseen lopputulokseen. 

Kiinnostaako sinua kuulla lisää Dicuren palveluista? Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Varaa täältä aika esittelyyn.

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.