3.11.2023

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Heli Aspivaara"

Sencomilla työskentelevä Service Manager Heli Aspivaara vastaa Dicure-palveluun kuuluvasta etävastaanottopisteiden käyttöönottoprosessista, joka alkaa asiakaskohtaisesta palvelun määrittelystä ja jatkuu aina tuotantoon siirron jälkeiseen tukeen saakka.

Kun uusi toimipiste aloittaa palvelun käytön, Aspivaara testaa ensin etävastaanottopisteeseen kuuluvat laitteet ja määrittelee palvelualustaan kaiken, mitä etävastaanottojen toteuttaminen edellyttää. Seuraavaksi vuorossa on varmistaa palvelun sujuva käyttöönotto asiakkaan luona. Tämä tarkoittaa paitsi etävastaanottopisteiden kytkemistä ja testaamista, myös hoitajien kouluttamista uuden palvelun ja etätutkimusvälineiden käyttöön. Lisäksi Aspivaara vastaa lääkäreiden perehdyttämisestä.

Jotta etäkonsultaatiot sujuisivat laadukkaasti ja ongelmitta, perehdytys on pakollinen kaikille Dicuren palvelua käyttäville hoitajille. 

– Hoitajat eivät ole käyttöönottokoulutuksessa ainoastaan kuunteluoppilaina, vaan harjoittelevat ja osallistuvat aktiivisesti etävastaanottopisteen käyttöön. Näin jokainen heistä pääsee oppimaan, miten etädiagnosointivälineet ja palvelu toimivat, Aspivaara taustoittaa.

Dicure-palvelu sisältää paikan päällä pidetyn käyttöönottokoulutuksen ohella etänä tapahtuvaa lisäkoulutusta. Lisäkoulutusta on tarjolla niin paljon kuin hoitajat tai lääkärit sitä tarvitsevat.

– Teknologia on rakennettu apuvälineeksi hoitajille, joten sen käytön tulee olla – ja Sencomin palvelussa se myös on – mahdollisimman helppoa ja turvallista, Aspivaara painottaa.

Yksi Dicuren kokonaispalvelun tärkeimmistä osista on Aspivaaran mukaan reaaliaikainen tuki. Etäyhteyden ansiosta hän pääsee suoraan kiinni etävastaanottopisteisiin, ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan tarttua heti.

– Olemme saaneet hoitajilta paljon kiitosta siitä, kuinka tukea tarvittaessa meiltä saa aina jonkun henkilön kiinni. 

Suurin osa tukipyynnöistä on pieniä, ja ne hoituvat nopeasti joko puhelin- tai etätuella. Jatkuvan tuen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vaihtolaitepalvelu: Dicure toimittaa asiakkaalle tarvittaessa uuden, käyttövalmiin laitteen tai koko etävastaanottopisteen vikaantuneen tilalle.

Aspivaara kertoo työnsä suurimpien onnistumisen kokemusten syntyvän asiakkaan ongelmien ratkaisemisesta ja koulutuksista saaduista palautteista. Laadukkaasti toteutettu koulutus heijastuu suoraan etävastaanottojen sujuvuuteen.

– Tässä tulee tehtyä yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä. Olemme saaneet palvelumme avulla helpotettua konkreettisesti monen pienemmän paikkakunnan lääkärivajetta ja pystyneet lyhentämään merkittävästi hoitojonoja. 

 

 

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.