3.11.2023

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Heli Aspivaara"

Sencomilla työskentelevä Service Manager Heli Aspivaara vastaa Dicure-palveluun kuuluvasta etävastaanottopisteiden käyttöönottoprosessista, joka alkaa asiakaskohtaisesta palvelun määrittelystä ja jatkuu aina tuotantoon siirron jälkeiseen tukeen saakka.

Kun uusi toimipiste aloittaa palvelun käytön, Aspivaara testaa ensin etävastaanottopisteeseen kuuluvat laitteet ja määrittelee palvelualustaan kaiken, mitä etävastaanottojen toteuttaminen edellyttää. Seuraavaksi vuorossa on varmistaa palvelun sujuva käyttöönotto asiakkaan luona. Tämä tarkoittaa paitsi etävastaanottopisteiden kytkemistä ja testaamista, myös hoitajien kouluttamista uuden palvelun ja etätutkimusvälineiden käyttöön. Lisäksi Aspivaara vastaa lääkäreiden perehdyttämisestä.

Jotta etäkonsultaatiot sujuisivat laadukkaasti ja ongelmitta, perehdytys on pakollinen kaikille Dicuren palvelua käyttäville hoitajille. 

– Hoitajat eivät ole käyttöönottokoulutuksessa ainoastaan kuunteluoppilaina, vaan harjoittelevat ja osallistuvat aktiivisesti etävastaanottopisteen käyttöön. Näin jokainen heistä pääsee oppimaan, miten etädiagnosointivälineet ja palvelu toimivat, Aspivaara taustoittaa.

Dicure-palvelu sisältää paikan päällä pidetyn käyttöönottokoulutuksen ohella etänä tapahtuvaa lisäkoulutusta. Lisäkoulutusta on tarjolla niin paljon kuin hoitajat tai lääkärit sitä tarvitsevat.

– Teknologia on rakennettu apuvälineeksi hoitajille, joten sen käytön tulee olla – ja Sencomin palvelussa se myös on – mahdollisimman helppoa ja turvallista, Aspivaara painottaa.

Yksi Dicuren kokonaispalvelun tärkeimmistä osista on Aspivaaran mukaan reaaliaikainen tuki. Etäyhteyden ansiosta hän pääsee suoraan kiinni etävastaanottopisteisiin, ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan tarttua heti.

– Olemme saaneet hoitajilta paljon kiitosta siitä, kuinka tukea tarvittaessa meiltä saa aina jonkun henkilön kiinni. 

Suurin osa tukipyynnöistä on pieniä, ja ne hoituvat nopeasti joko puhelin- tai etätuella. Jatkuvan tuen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vaihtolaitepalvelu: Dicure toimittaa asiakkaalle tarvittaessa uuden, käyttövalmiin laitteen tai koko etävastaanottopisteen vikaantuneen tilalle.

Aspivaara kertoo työnsä suurimpien onnistumisen kokemusten syntyvän asiakkaan ongelmien ratkaisemisesta ja koulutuksista saaduista palautteista. Laadukkaasti toteutettu koulutus heijastuu suoraan etävastaanottojen sujuvuuteen.

– Tässä tulee tehtyä yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä. Olemme saaneet palvelumme avulla helpotettua konkreettisesti monen pienemmän paikkakunnan lääkärivajetta ja pystyneet lyhentämään merkittävästi hoitojonoja. 

 

 

 

Ajankohtaiset uutiset

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.

 

 

3.11.2023

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Heli Aspivaara"

Millaisen koulutuksen uudet asiakkaamme saavat Dicure-palvelun käyttöön? Entä mitä palveluun kuuluva jatkuva tuki tarkoittaa – ja millainen merkitys sillä on etävastaanottojen laadulle? Tätä artikkelissa avaa lisää Dicuren emoyhtiön, Sencomin, Service Manager Heli Aspivaara. 

 

14.9.2023

”Dicuren etälääkäripalvelu on paikoin jopa perinteistä lähivastaanottoa sujuvampi”

Dicure on auttanut meitä mahdollistamalla muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn, kiittelee Viitasaaren avosairaanhoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Emilia Koljonen-Puttonen.

 

6.9.2023

”Positiivinen palaute Dicuresta on levinnyt kuntalaisten keskuuteen”, iloitaan Karstulassa

Dicuren ansiosta saimme pidettyä Karstulan terveysaseman auki heinäkuun ajan henkilöstösupistuksista huolimatta ja pystyimme tarjoamaan alueemme asukkaille lääkäriaikoja, Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoisen piirin palvelupäällikkö Tiina Minkkinen kiittelee.

 

14.8.2023

Yleislääkäri Markus Poranen: ”Etälääkäripalveluista Dicure vastaa eniten lähivastaanottoa”

Laadukas etätutkimusvälineistö sekä sujuva työparityöskentely hoitajan kanssa erottavat Dicuren kilpailijoistaan, kehuu Pihtiputaan ja Viitasaaren terveysasemille työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

 

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle.