29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom:in etävastaanottoratkaisuja on käytetty suomessa jo noin kymmenen vuoden ajan erilaisissa käyttöympäristöissä mm. perusterveydenhuollossa. Näiden vuosien aikana kokemusperäistä näyttöä on saatu runsaasti sekä hoitaja-avusteisten etävastaanottojen, tutkimusvälineiden hyödyistä verrattuna muihin etäkonsultaatiomuotoihin kuten chat- tai pelkkää videokuvaa hyödyntäviä etävastaanottoja. 

Mieleeni tulee vuosien takaa tapahtuma, joka kuvaa hyvin konkreettisesti monia hyötyjä, joita sekä hoitaja-avusteisuus, että tutkimusvälineet yhdistettynä etävastaanottoihin tuovat mukanaan:

Olin kouluttamassa uutta etälääkäriä käyttämään palveluamme, kun kesken koulutuksen hänelle tuli puhelu juuri samaisen pienen terveysaseman hoitajalta, jonne hänen oli tarkoitus aloittaa samana päivänä koulutuksen jälkeen ensimmäiset etäkonsultaatiot. Hoitajan vastaanotolle tuli entuudestaan tuttu, nuori potilas. Potilaalla oli aiemmin todettu astma ja hänelle oli siihen lääkitys. Käynnin syynä oli pahentunut hengenahdistus ja yskä, ja hoitaja pyysi puhelimitse lääkäriä nostamaan astma-lääkitystä, jotta hänen mielestään pahentuneet astman oireet saataisiin kuriin.

Lääkäri totesi hoitajalle, että hän voisi tutkia potilaan etänä käytössä olevilla etätutkimusvälineillä ja varmistaa hoitajan tekemän diagnoosin ennen lääkityksen korjausta. Lääkäri kuunteli potilaan hengitysäänet etäyhteydellä stetoskooppia käyttäen hoitajan avustuksella. Kuuntelun perusteella hän totesi, että kyseessä on hengitystieinfektio, eikä pahentunut astma ja hoitona riittää lepo ja oloa helpottavat kipulääkkeet tarvittaessa.

Hoitajat ja lääkärit joutuvat tekemään lääkäriresurssien saatavuusongelmien ja puutteellisen tiedon takia paljon vastaavanlaisia päätöksiä ja monesti päätöksiä ei voida tehdä, koska diagnoosin varmuudesta ei ole tarpeeksi näyttöä.

Tutkimusperäistä tietoa etätutkimusvälineiden hyödyistä ja vaikuttavuudesta ei kuitenkaan vieläkään ole kertynyt kovinkaan paljon. Suurin osa tutkimuksista on keskittynyt etävastaanottojen osalta pelkästään videovastaanotto toiminnan tutkimiseen. Sencom:in ja Dicure:n palveluja on ryhdytty kehittämään jo alusta alkaen pyrkien minimoimaan, poistamaan ja ottamaan huomioon niitä ongelmakohtia, joita etävastaanottoihin liittyy tai mitä rajoitteita normaalilla videovastaanotolla potilaan ja lääkärin välillä on todettu. 

Näitä ongelmakohtia ovat mm. suppeampi mahdollisuus potilaan tutkimiseen ja sitä kautta diagnoosin tekemiseen luotettavasti, toimimaton tai epäluotettava teknologia ja potilasturvallisuus. Myös yhdenvertaisuus siitä näkökulmasta, ketkä voivat hyötyä tai kenelle etäpalvelut soveltuvat on usein nostettu esille. Nykypäivänä edelleen suuri osa potilaista kuuluu ryhmään, joilla ei ole mahdollisuutta tai taitoja käyttää digitaalisia laitteita tai -palveluja. 

Ratkaisut, joissa Hoitaja-avusteista etävastaanottoratkaisua lisättynä tutkimusvälineillä hyödynnetään, ovat edelleen melko tuntemattomia ja ne valitettavan usein sekoitetaan esimerkiksi videovastaanottoihin. Erot palveluiden kesken ja missä tai millä tavoin niitä voidaan hyödyntää, ovat kuitenkin hyvinkin poikkeavat ja näitä tulen myös myöhemmissä pohdinnoissani käsittelemään. 

Dicure:n Service Manager Minna Teiskonen on opinnäytetyönsä aiheeseen liittyen tehnyt kattavan kartoituksen etsiessään tutkittua tietoa etätutkimusvälineiden hyödyistä etävastanottotoiminnassa. Tutkimuksia aiheesta löytyy niukasti, mutta kuitenkin jotain tuloksia on löydettävissä. Videovastaanottotoiminnasta tutkimuksia on enemmän, mutta niidenkin johtopäätöksissä todetaan usein, että lisätietoa tarvitaan mm. sen vaikuttavuudesta ja kustannussäästöistä perusterveydenhuollossa. 

Muutamia tutkimuksia on kuitenkin löytynyt, jotka vahvistavat Sencom:in n. 10 vuoden ja Dicure:n oman kokemusperäisen tiedon lisäksi etätutkimusvälineiden merkityksestä turvallisen ja laadukkaan etävastaanoton toteutuksessa. Tässä joitakin tutkimuksista löydettyjä tuloksia:

  • Etätutkimusvälineet sisältävä vastaanottotoiminta lisää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. (1. ja 2.) 
  • Etätutkimuslaitteet mahdollistavat potilaan luotettavan ja varhaisen sairauden diagnosoinnin, esimerkiksi sydän-, keuhko- ja korvasairauksissa ja etätutkimuslaitteilla saatu tieto potilaan voinnista on korkealaatuista ja verrattavissa perinteisellä tavalla lääkärin vastaanotolla tekemiin tutkimuksiin. (1.ja 3.) 
  • Kotona asuvien potilaiden tutkiminen etätutkimusvälineiden avulla, on erityisen hyödyllistä leikkauksen jälkeen kotiutetuilla potilailla tai monisairaiden lasten kotihoidossa. (1. ja 3.) 
  • Etätutkimuslaitteet lisäävät oikea-aikaista ja nopeampaa hoitoon pääsyä, esimerkiksi kotiin tehdyissä etävastaanotossa. (2.)
  • Etätutkimusvälineet sisältävä etävastaanotto helpottaa syrjäseutujen resurssipulaa ja mahdollistaa erikoislääkäritasoista hoitoa resurssipuutteesta kärsiville yksiköille. (1 ja 4.) 

Avaamme jatkossa tarkemmin hoitaja-avusteisen etätutkimusvälineet sisältävän etälääkärin vastaanoton hyödyistä, videovälitteisen etävastaanoton haasteista ja siitä miten Dicure vastaa näihin haasteisiin. 

Terveisin CEO Jouni Turunen

1. Wagner, Rafaela, Lima, Thalita Cecília, Silva, Marielen Ribeiro Tavares da, Rabha, Anna Clara Pereira, Ricieri, Marinei Campos, Fachi, Mariana Millan, Afonso, Rogério Carballo & Motta, Fábio Araújo 2023. Assessment of Pediatric Telemedicine Using Remote Physical Examinations with a Mobile Medical Device A Nonrandomized Controlled Trial. Jama Network Open 6 (2). https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800902

2. Zeltzer, Dan, Einav, Liran, Rashba, Joseph, Waisman, Yehezkel, Haimi, Motti &. Balicer, Ran D 2023. Adoption and utilization of device-assisted telemedicine. Journal of Health Economics. 90. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2023.102780

3. McDaniel, Nancy L., Novicoff, Wendy, Gunnell, Brian & Cattell Gordon2, David 2019. Comparison of a Novel Handheld Telehealth Device with Stand-Alone Examination Tools in a Clinic Setting. Telemedicine and eHealt 25(12) 1225-1230. https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0214

4. Monkowski, Daniel, Rhodes, Luther V, Templer, Suzanne Kromer, Sharon, Hartner, Jessica, Pianucci, Kimberly & Kincaid, Hope 2020. A Retrospective Cohort Study to Assess the Impact of an Inpatient Infectious Disease Telemedicine Consultation Service on Hospital and Patient Outcomes. Clinical Infektions Diseas 70(5) 763-770. https://doi.org/10.1093/cid/ciz293

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.