16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät jopa 50% työtunneistaan rutiinityöhön. Suurin osa tuosta ajasta menee potilasmerkintöjen kirjaamiseen, mikä puolestaan on pois potilaiden hoidosta. Kirjaaminen on välttämätöntä potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon varmistamiseksi. Se auttaa myös tiedon siirtymisessä eri ammattilaisten välillä, tukee päätöksentekoa ja parantaa asiakkaan jatkohoitoa.

Toimivat rutiinit ovat merkittävä osa Dicuren-palvelun onnistuneisuutta, ja siksi valitsimme asiakkaidemme käyttöön kotimaisen Inscripta-sovelluksen. Kieliriippumaton, neuroverkkoon perustuva sovellus oppii jatkuvasti uutta.

– Lain mukaan vastaanoton käyntitekstit tulee olla Kanta.fi-palvelussa viiden päivän kuluessa vastaanotosta. Inscripta Directin avulla lääkärin sanelema teksti tulee halutessa viiveettä potilastietojärjestelmään niin hoitajan kuin potilaan luettavaksi. Emme myöskään kuormita palvelun tilaajan sanelunpurkua, kertoo Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen

Sovellus vaikuttaa toiminnalliseen tehokkuuteen huomattavasti. Sen käytön arvioidaan olevan jopa kaksi–neljä kertaa nopeampaa kuin perinteisen kirjoittamisen. Tällöin kustannukset pienenevät ja lääkäri voi vastaanottaa työvuoronsa aikana jopa kahdesta kolmeen potilasta lisää.

Inscripta valittiin yhteistyökumppaniksi kotimaisuuden, luotettavuuden ja edistyneen teknologian vuoksi. Lisäksi haluttiin toimija, jonka tietoturva vastaa nykyistä lainsäädäntöä ja johon voimme luottaa.

– Olemme saaneet erinomaista asiakaspalvelua asiakkuusjohtaja Tomi Väätäiseltä, jonka johdolla Dicurelle räätälöitiin sopiva kokonaisuus, Turunen lisää. 

Myös lääkärimme ovat kokeneet puheentunnistuksen helpottavan arkeaan. 
Etälääkärimme, yleislääkäri Markus Poranen on yllättynyt teknologian kehityksestä:

– Aiempien kokemusten jälkeen kokeilin puheentunnistusohjelmaa hieman skeptisenä. Inscriptan puheentunnistussovellus yllätti kuitenkin positiivisesti: tähän mennessä kokeilemistani saneluohjelmista tämä on ehdottomasti toimivin.

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.