31.1.2023

Lääkäripäivillä Dicuren messuosastolla vierailleet terveysalan ammattilaiset kokevat Dicuren palvelut luotettavina ja laadukkaina

Lääkäripäivillä Dicuren messuosastolla vierailleet terveysalan ammattilaiset kokevat Dicuren palvelut luotettavina ja laadukkaina

Helsingissä 25.–27.1. järjestetyt Lääkäripäivät kokosivat noin 4000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa yhteen eri puolilta Suomea. Palaute Dicuresta oli erittäin positiivista.

”Kohtaamiset hyvinvointialueiden päättäjien kanssa poikinevat meille uusia yhteistyökumppanuuksia. Brändimme ja toimintamme tulivat Lääkäripäivien myötä monelle alan toimijalle tutuiksi”, Dicuren konseptikehittäjä ja toimitusjohtaja Jouni Turunen iloitsee.

Turusen mukaan etenkin ensimmäisenä messupäivänä liikkeellä oli kokeneita lääkäreitä, jotka olivat kiinnostuneita Dicuren tarjoamasta etätyöskentelymallista. Yllättävän monella heistä ei ollut tietoa edistyksellisestä etätutkimusvälineistöstä sekä sen mahdollistamasta etävastaanottojen uudenlaisesta toteuttamisesta.

 ”Monet ihmettelivät, miksei Dicuren kehittämää palvelua ja työparimallia ei ole hyödynnetty potilaiden hoidossa laajemmin jo aiemmin”, toteaa palvelupäällikkö Minna Teiskonen ja lisää, että kolmipäiväisessä tapahtumassa tavoitettiin monia mahdollisia uusia dicurelaisia. 

Lääketieteen kandit olivat Turusen ja Teiskosen mukaan paitsi hyvin aktiivisia, myös kiinnostuneita etätutkimusvälineiden tuomista mahdollisuuksista urapoluilleen myöhemmässä vaiheessa, kun kokemusta kliinisestä vastaanottotyöstä on karttunut.”

Kandipäivänä huomasimme, että tulevaisuuden tekijät kokevat Dicuren etätyöskentelymallin erinomaisena tapana tuottaa laadukkaita terveyspalveluita läpi Suomen, kaksikko miettii. 

Puheenaiheiksi Lääkäripäivillä nousivat myös, kuinka etälääkäreiden tilapäinen ulkomailta työskentely sujuisi lainsäädännön näkökulmasta ja miten se vaikuttaisi potilasvakuutukseen. Totta kai myös hyvinvointialueuudistus puhututti messuvieraita.

 ”Moni messupisteellämme käyneistä terveydenalan ammattilaisista pitivät tarjoamaamme työskentelymallia kiinnostavana mahdollisuutena tuomaan joustoa nykyiseen työnkuvaan”, Turunen tiivistää.

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.