8.11.2022

Hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu nopeuttaa ja yhdenvertaistaa hoidon saavutettavuutta

Sosiaali- ja terveysala on suurten muutosten keskellä: koronapandemia jätti jälkeensä hoitovelkaa, ja digitalisoituminen nousee julkisessa keskustelussa toistuvasti esiin. Etälääkäripalvelut ja niihin liittyvä termistö ymmärretään kuitenkin jopa alan sisällä hyvin eri tavoin.

Kotimainen Dicure tarjoaa huipputeknologiaan ja pitkään testaukseen pohjautuvan palvelukonseptin, jossa lääkäri tuodaan turvatulla etäyhteydellä sinne, missä perussairauksien hoitoa sekä hoitoon- ja tutkimukseen ohjausta tarvitaan. Yli 72 % avoterveydenhuollon lääkärivastaanoton potilaskäynneistä voidaan hoitaa hoitaja-avusteista etälääkäripalvelua hyödyntämällä – henkilöstöresursseja kuormittamatta.

Palvelu perustuu edistykselliseen etätutkimusvälineistöön sekä uudenlaiseen työparityöskentelyyn koulutetun Dicure-etälääkärin ja potilaan paikan päällä kohtaavan hoitajan välillä. Dicure tuo hyvinvointialueiden, kuntien ja sairaanhoitopiirien toimipisteisiin välineistön sekä kouluttaa hoitajat käyttämään niitä. Lääkäri on laitteiston myötä läsnä maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta.

­”Potilaan luona oleva hoitaja toimii ikään kuin lääkärin käsinä ja suorittaa välineistömme avulla perustutkimuksia, jotka välittyvät teknologian avulla vastaanotolle osallistuvalle lääkärille”, konseptikehittäjä Jouni Turunen kertoo.

”Etätutkimusvälineisiimme sisältyvät muun muassa digitaaliset stetos- ja otoskoopit sekä erilaiset tutkimuskamerat. Välineistö soveltuu niin hengityselin- ja virussairauksien, tuki- ja liikuntaelinongelmien kuin iho-ongelmien ja sydänperäisten oireiden tunnistamiseen”, Turunen jatkaa.

Konsepti parantaa lääkäripalvelujen saavutettavuutta ja mahdollistaa ne myös yksiköihin, joissa vastaanotolle pääsy ei täytä hoitotakuuta. Etävastaanottopisteitä voidaan perustaa esimerkiksi syrjäseutujen terveyskeskuksiin ja hoivakoteihin. Konkreettiset kustannussäästöt syntyvät muun muassa vähentämällä kiireettömään hoidon arviointiin liittyviä kuluja ja nopeuttamalla hoitoon pääsyä.

 

Ajankohtaiset uutiset

23.2.2023

Dicuren palvelumalli vastaa erinomaisesti STM:n Tiekartta 2023-2027-strategian tavoitteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle ajalle tiekartan, jossa keskeisenä osana on digitalisaatio. Palvelupäällikkö Minna Teiskonen kuvaa Dicuren toimintamallien edistävän strategian kärkiä erinomaisesti, ja kertoo aloitetusta yhteistyöstä ensimmäisen hyvinvointialueen kanssa.

31.1.2023

Lääkäripäivillä Dicuren messuosastolla vierailleet terveysalan ammattilaiset kokevat Dicuren palvelut luotettavina ja laadukkaina

Helsingissä 25.–27.1. järjestetyt Lääkäripäivät kokosivat noin 4000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa yhteen eri puolilta Suomea. Palaute Dicuresta oli erittäin positiivista.

20.1.2023

Dicure mukana lääkäripäivillä 25 - 27.1.2023

Dicure lääkäripäivillä mukana. Kerromme Dicuren uudesta etävastaanotto palvelukonseptista ja kehittämästämme datamallista, joka osoittaa paikkakuntakohtaisesti, kuinka monta avoterveydenhuollon potilasta voidaan diagnosoida etävastaanotolla. 

9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Mitä mahdollisuuksia ja riskejä hyvinvointialueuudistus piilottaa taakseen? Lue Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset Suomen sote-kentän muutosten vuoteen! 

29.11.2022

Dicure vastaa hyvinvointialueiden lääkäripulaan ja hoitotakuisiin uudenlaisella etälääkärimallilla

Tuomme etälääkärin hoitaja-avusteisesti sinne, missä tarve sairauksien hoitoon sekä tutkimuksiin ohjaukseen on suurin.

8.11.2022

Hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu nopeuttaa ja yhdenvertaistaa hoidon saavutettavuutta

Yli 72% avoterveydenhuollon lääkärivastaanotoista voidaan järjestää uudenlaista etätutkimusvälineistöä sekä uudenlaista hoitaja–lääkärityöskentelyä hyödyntämällä.