8.11.2022

Hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu nopeuttaa ja yhdenvertaistaa hoidon saavutettavuutta

Sosiaali- ja terveysala on suurten muutosten keskellä: koronapandemia jätti jälkeensä hoitovelkaa, ja digitalisoituminen nousee julkisessa keskustelussa toistuvasti esiin. Etälääkäripalvelut ja niihin liittyvä termistö ymmärretään kuitenkin jopa alan sisällä hyvin eri tavoin.

Kotimainen Dicure tarjoaa huipputeknologiaan ja pitkään testaukseen pohjautuvan palvelukonseptin, jossa lääkäri tuodaan turvatulla etäyhteydellä sinne, missä perussairauksien hoitoa sekä hoitoon- ja tutkimukseen ohjausta tarvitaan. Yli 72 % avoterveydenhuollon lääkärivastaanoton potilaskäynneistä voidaan hoitaa hoitaja-avusteista etälääkäripalvelua hyödyntämällä – henkilöstöresursseja kuormittamatta.

Palvelu perustuu edistykselliseen etätutkimusvälineistöön sekä uudenlaiseen työparityöskentelyyn koulutetun Dicure-etälääkärin ja potilaan paikan päällä kohtaavan hoitajan välillä. Dicure tuo hyvinvointialueiden, kuntien ja sairaanhoitopiirien toimipisteisiin välineistön sekä kouluttaa hoitajat käyttämään niitä. Lääkäri on laitteiston myötä läsnä maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta.

­”Potilaan luona oleva hoitaja toimii ikään kuin lääkärin käsinä ja suorittaa välineistömme avulla perustutkimuksia, jotka välittyvät teknologian avulla vastaanotolle osallistuvalle lääkärille”, konseptikehittäjä Jouni Turunen kertoo.

”Etätutkimusvälineisiimme sisältyvät muun muassa digitaaliset stetos- ja otoskoopit sekä erilaiset tutkimuskamerat. Välineistö soveltuu niin hengityselin- ja virussairauksien, tuki- ja liikuntaelinongelmien kuin iho-ongelmien ja sydänperäisten oireiden tunnistamiseen”, Turunen jatkaa.

Konsepti parantaa lääkäripalvelujen saavutettavuutta ja mahdollistaa ne myös yksiköihin, joissa vastaanotolle pääsy ei täytä hoitotakuuta. Etävastaanottopisteitä voidaan perustaa esimerkiksi syrjäseutujen terveyskeskuksiin ja hoivakoteihin. Konkreettiset kustannussäästöt syntyvät muun muassa vähentämällä kiireettömään hoidon arviointiin liittyviä kuluja ja nopeuttamalla hoitoon pääsyä.

 

Ajankohtaiset uutiset

14.9.2023

”Dicuren etälääkäripalvelu on paikoin jopa perinteistä lähivastaanottoa sujuvampi”

Dicure on auttanut meitä mahdollistamalla muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn, kiittelee Viitasaaren avosairaanhoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Emilia Koljonen-Puttonen.

 

6.9.2023

”Positiivinen palaute Dicuresta on levinnyt kuntalaisten keskuuteen”, iloitaan Karstulassa

Dicuren ansiosta saimme pidettyä Karstulan terveysaseman auki heinäkuun ajan henkilöstösupistuksista huolimatta ja pystyimme tarjoamaan alueemme asukkaille lääkäriaikoja, Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoisen piirin palvelupäällikkö Tiina Minkkinen kiittelee.

 

14.8.2023

Yleislääkäri Markus Poranen: ”Etälääkäripalveluista Dicure vastaa eniten lähivastaanottoa”

Laadukas etätutkimusvälineistö sekä sujuva työparityöskentely hoitajan kanssa erottavat Dicuren kilpailijoistaan, kehuu Pihtiputaan ja Viitasaaren terveysasemille työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

 

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle. 

 

3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto on hyvä ja varteenotettava vaihtoehto etenkin syrjäseutujen pieniin keskuksiin, joissa ihmiset uhkaavat jäädä ilman lääkäripalveluita, vakuuttaa terveydenhoitajana työskentelevä Arja Pihlasaho.

 

27.4.2023

Miten onnistuu vastaanotto ja tutkimus etäyhteydellä? Dicure potilaan näkökulmasta

Kysyimme Dicuren hoitaja-avusteisella etävastaanotolla käyneeltä Aunelta (nimi muutettu) kokemuksia uudenlaisesta lääkärikohtaamisesta. Aune asuu vajaan 4000 asukkaan Karstulassa, jossa on jo pitkään kärsitty lääkäripulasta.