23.2.2023

Dicuren palvelumalli vastaa erinomaisesti STM:n Tiekartta 2023-2027-strategian tavoitteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle ajalle tiekartan, jossa keskeisenä osana on digitalisaatio. Palvelupäällikkö Minna Teiskonen kuvaa Dicuren toimintamallien edistävän strategian kärkiä erinomaisesti, ja kertoo aloitetusta yhteistyöstä ensimmäisen hyvinvointialueen kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 15. helmikuuta tiekartan, jossa pohdittiin ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden sekä saatavuuden turvaamiseen vuosille 2022–2027.

Tiekartta rakentuu neljän strategisen kärjen alle. Ne ovat osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen, hyvän työn edellytykset sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi. Nämä kaikki myötäilevät myös Dicuren näkemystä toimivista terveydenhuoltopalveluista. Myös digitalisaatio on mainittu osana vaikuttavuuden parantamista.

Osaamisen varmistaminen liittyy läheisesti ammattilaisten määrään: lääkärivajetta on erityisesti terveyskeskuksissa ja suun terveydenhuollossa, ja osaamista tulisikin lisätä koulutuspaikkojen sekä työperäisen maahanmuuton avulla. On tärkeää, että sote-alan ammattilaisten työ kohdennetaan kunkin ammattiryhmän koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa digitalisaation lisäämiseen. Hoidon vaikuttavuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta on tärkeää, että uusille innovaatioille on tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Dicuren palvelupäällikkö Minna Teiskonen toivookin, että hyvinvointialueet tekisivät enemmän yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa hakemalla tehokkaampia ja laadukkaampia toimintatapoja esimerkiksi etäpalveluiden avulla.

“Dicuren palvelukonseptin avulla on mahdollista vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja paitsi parantaa palveluiden saatavuutta, myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saantia koko palveluketjussa”, Teiskonen summaa. 

Vaikka tiekartta kertoo etähoitopalveluiden tai -vastaanottojen kehittyneen ja yleistyneen merkittävästi, ei kaikkia etäpalvelujen mahdollisuuksia ole Teiskosen mukaan läheskään vielä hyödynnetty. Hän muistuttaa, että etähoitoa pelkkää videota hyödyntäen on jo yleisesti käytetty, mutta Dicurella mukana on videokuvan lisäksi lääkäri ja hänen apunaan hoitaja sekä etätutkimusvälineistö. Kokonaisuuteen kuuluu myös henkilöstön perehdyttäminen ja tuki ongelmatilanteiden varalle.

Osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (2023–2025) uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa lisätään jatkossa entisestään. Dicure on sopinut pilotin aloittamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueen (Hyvaks) kanssa. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma on mukana tukemassa myös tätä pilotointia. Kehittämishankkeen ohjelmapäällikkönä toimii Emilia Nygren. Emilian yhteystiedot: emilia.nygren(at)hyvaks.fi, puh. 050 311 8687. 

STM:n mukaan henkilökunnan yleistä digiosaamista tulisi kehittää, jottei digitalisaatio kuormita henkilökuntaa entisestään. Teiskonen kertoo Dicuren tunnistaneen saman ongelman:

“Panostamme palvelukonseptin käyttöönottoon yhteistyössä palveluntilaajan kanssa. Käyttöönotossa varmistamme toimintaan osallistuvan henkilöstön osaamisen sekä tarjoamme tuen ongelmatilanteisiin”, hän painottaa.

“Uskon, että uudenlainen etävastaanottopalvelumme auttaa parantamaan palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta yhdessä perinteisten läsnävastaanottojen rinnalla.”

 

Ajankohtaiset uutiset

14.9.2023

”Dicuren etälääkäripalvelu on paikoin jopa perinteistä lähivastaanottoa sujuvampi”

Dicure on auttanut meitä mahdollistamalla muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn, kiittelee Viitasaaren avosairaanhoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Emilia Koljonen-Puttonen.

 

6.9.2023

”Positiivinen palaute Dicuresta on levinnyt kuntalaisten keskuuteen”, iloitaan Karstulassa

Dicuren ansiosta saimme pidettyä Karstulan terveysaseman auki heinäkuun ajan henkilöstösupistuksista huolimatta ja pystyimme tarjoamaan alueemme asukkaille lääkäriaikoja, Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoisen piirin palvelupäällikkö Tiina Minkkinen kiittelee.

 

14.8.2023

Yleislääkäri Markus Poranen: ”Etälääkäripalveluista Dicure vastaa eniten lähivastaanottoa”

Laadukas etätutkimusvälineistö sekä sujuva työparityöskentely hoitajan kanssa erottavat Dicuren kilpailijoistaan, kehuu Pihtiputaan ja Viitasaaren terveysasemille työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

 

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle. 

 

3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto on hyvä ja varteenotettava vaihtoehto etenkin syrjäseutujen pieniin keskuksiin, joissa ihmiset uhkaavat jäädä ilman lääkäripalveluita, vakuuttaa terveydenhoitajana työskentelevä Arja Pihlasaho.

 

27.4.2023

Miten onnistuu vastaanotto ja tutkimus etäyhteydellä? Dicure potilaan näkökulmasta

Kysyimme Dicuren hoitaja-avusteisella etävastaanotolla käyneeltä Aunelta (nimi muutettu) kokemuksia uudenlaisesta lääkärikohtaamisesta. Aune asuu vajaan 4000 asukkaan Karstulassa, jossa on jo pitkään kärsitty lääkäripulasta.