29.11.2022

Dicure vastaa hyvinvointialueiden lääkäripulaan ja hoitotakuisiin uudenlaisella etälääkärimallilla

Edistykselliseen etätutkimusvälineistöön sekä uudenlaiseen työparityöskentelyyn pohjautuva palvelumme takaa lisää lääkäreitä hyvinvointialueille – tinkimättä potilaan inhimillisestä ja läsnäolevasta hoidosta. 

Dicure parantaa hoidon saatavuutta, pienentää päivystyksiin kohdistuvaa ruuhkaa sekä ennaltaehkäisee sairauksien pitkittymistä. Palvelumme vastaa mahdollisiin hoitotakuutiukennuksiin lääkärien paremman saatavuuden sekä oikea-aikaisen hoidon myötä. Hoitaja-avusteisia etävastaanottoja voidaan hyödyntää miltei kaikissa hyvinvointialueiden yksiköissä läpi Suomen.

“Me tuomme toimipisteeseesi etäpalvelumallin, joka sisältää tutkimusvälineet, etälääkärin sekä hoitajanne koulutuksen palvelun käyttöön – erityistä digiosaamista ei tarvita.” - Jouni Turunen, konseptikehittäjä ja toimitusjohtaja

Hoitaja aina fyysisesti läsnä

Palvelumallissamme hoitaja on potilaan luona joko hänen kotonaan tai palveluntilaajan toimipisteessä, kuten terveyskeskuksessa tai hoivakodissa. Hoitaja muodostaa turvatun etäyhteyden Dicuren lääkäriin, joka osallistuu vastaanotolle paikkakuntariippumattomasti mistä päin Suomea tahansa.

Kouluttamamme sairaanhoitaja toimii ikään kuin etälääkärin käsinä. Edistyksellisen tutkimusvälineistömme avulla hän suorittaa tutkimuksia, jotka välittyvät vastaanotolle osallistuvalle Dicure-lääkärille turvatulla videoyhteydellä. 

Etätutkimusvälineinä käytössä ovat muun muassa digitaaliset stetos- ja otoskoopit sekä erilaisia tutkimuskameroita, joiden avulla voimme diagnosoida useimmat verenkierto- ja -hengityselinten sairaudet, korva- ja -silmäsairaudet sekä erilaiset iho-ongelmat. Tutkimusten jälkeen potilas voi halutessaan jatkaa keskustelua etälääkärin kanssa kahden. Hoitosuhde voi jatkua pitkäaikaisenakin. Palvelumallimme mukaisesti vastaamme yhdessä palvelun tilaajan kanssa kokonaisuuden toimivuudesta.  

Dicure-malli:

  • Yhdistää etälääkärin ja perinteisen vastaanoton parhaat puolet
  • Kustannustehokas etäpalvelumalli
  • Mahdollistaa oikea-aikaisen ja kattavan tutkimuksen
  • Vähentää lääkäripulaa ja päivystysruuhkaa
  • Vastaa mahdollisesti kiristyviin hoitotakuisiin
  • Edistää globaalia hyvinvointia vähentämällä lääkäreiden siirtymiseen liittyvää ilmasto- ja ympäristökuormitusta

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.