18.4.2023

Dicure ratkaisi Karstulan lääkäripulan ja purki pitkät hoitojonot

”Dicuren hoitaja-avusteisten etävastaanottojen avulla olemme saaneet hoitojonot purettua”, Karstulan terveysaseman osastonhoitaja Marjo Kotilainen kiittelee.

”Tärkeintä tietysti on, että nyt pystymme tarjoamaan lääkäriaikoja alueemme asukkaille, joista monet ovat iäkkäitä ja sairaita. Potilailta saatu palaute on ollut poikkeuksetta hyvää ja varauksellakin suhtautuneet potilaat ovat poistuneet vastaanotolta tyytyväisin mielin”, hän lisää.

Kaukana kaupunkikeskuksista sijaitseva Karstula on kärsinyt lääkäripulasta jo pitkään, sillä syrjäseudulle on hankala saada lääkäreitä houkuteltua. Vaikka uudenlainen tehtävänkuva saattoi aluksi mietityttää osaa hoitajista, lopulta useampi innokas ilmoittautui digihoitajaksi. Työparityöskentely lääkärin kanssa on koettu toimivaksi, ja myös etätutkimusvälineistö kerää Karstulasta kiitosta laadukkuudellaan.

”Hoitajat ovat olleet tyytyväisiä, kun aikaa jää myös puolikiireellisten asioiden hoitoon sekä lääkärin konsultoimiseen, joihin aiemmin ei ollut mahdollisuutta.”

Suurempia ongelmia tai kehityskohteita Kotilainen ei ole havainnut, mutta hän aikoo kerrata hoidon tarpeen arvioinnin sekä siihen liittyvän prosessin vielä henkilökuntansa kanssa.

Palvelun käyttöönotosta Kotilainen antaa Dicurelle täydet pisteet: ”Vaikka palvelu otettiin Karstulassa käyttöön nopealla aikataululla, oli iso helpotus, että tukea oli koko ajan saatavilla. Etenkin hoitajat kokivat sen todella tärkeäksi.”

”Suosittelen Dicuren etävastaanottoa lämpimästi muihinkin kuntiin – etenkin maaseudulle, jonne lääkäreitä ei saada palkattua. Sujuvan yhteistyön sekä jatkumon takaamiseksi olisi hyvä, että hoitaja olisi omasta yksiköstä”, Kotilainen summaa.

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.