20.1.2023

Dicure mukana lääkäripäivillä 25 - 27.1.2023

Tervetuloa Lääkäripäiville kuulemaan, kuinka moni hyvinvointialueesi potilaista voidaan hoitaa Dicure-mallilla.

Hoitaja-avusteisen etävastaanottopalvelun avulla yli 72% potilaista voitaisiin diagnosoida myös alueilla, joissa hoitotakuu ei täyty.

Teknologiayhtiö Sencom on kehittänyt sosiaali- ja terveysalan etäpalveluja sekä niihin liittyviä prosesseja jo vuodesta 2014. Lähes kymmenvuotisen kokemuksen tuloksena syntyi Dicure – hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu.

– Edistykselliseen etätutkimusvälineistöön sekä uudenlaiseen lääkäri–hoitaja työparityöskentelyyn pohjautuvassa Dicure-mallissa lääkäri voi vastaanottaa keskimäärin 10–16 potilasta työvuoronsa aikana riippuen vastaanoton pituudesta, kokonaiskonseptin kehittämisestä vastaava Jouni Turunen kertoo.

Dicure tehostaa lääkäripalveluiden saatavuutta ja vastaa kiristyviin hoitotakuisiin tuomalla lääkärin etänä myös paikkakunnille, joille heitä ei muutoin saataisi palkattua esimerkiksi pitkien välimatkojen takia. Sairaanhoitaja suorittaa tarvittavat tutkimukset potilaalle paikan päällä Dicuren etätutkimusvälineillä ja etälääkärin ohjeistamana.

– Lääkäri voi aidosti keskittyä potilaiden kohtaamiseen, kun työaikaa ei tuhlaannu ylimääräisiin tehtäviin, Turunen lupaa.

Dicure esittelee Lääkäripäivillä datamallin, joka osoittaa paikkakuntakohtaisesti, kuinka monta avoterveydenhuollon potilasta voidaan diagnosoida Dicure-etävastaanotolla. Datamalli perustuu sekä THL:n avoterveydenhuollon diagnoositilastoihin että etätutkimusvälineitä seitsemän vuoden aikana käyttäneiden lääkäreiden kokemuksiin ja arviointeihin siitä, millaisia sairauksia voidaan diagnosoida ja hoitaa etävastaanotolla. Arvio osoittaa selkeän grafiikan avulla paikkakunnat, jotka voisivat erityisesti hyötyä etänä toteutettavasta lääkäripalvelusta.

– Lisäksi olemme keränneet ja tilastoineet lääkäreiltämme saamia tietoja sekä palautetta liki vuosikymmenen, Turunen lisää. Tule kuulemaan datamallin tulokset sekä tutustumaan Dicureen keskiviikkona 25.1.2023 klo 13 Messukeskuksen osastollemme 2g48.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ajankohtaiset uutiset

14.9.2023

”Dicuren etälääkäripalvelu on paikoin jopa perinteistä lähivastaanottoa sujuvampi”

Dicure on auttanut meitä mahdollistamalla muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn, kiittelee Viitasaaren avosairaanhoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Emilia Koljonen-Puttonen.

 

6.9.2023

”Positiivinen palaute Dicuresta on levinnyt kuntalaisten keskuuteen”, iloitaan Karstulassa

Dicuren ansiosta saimme pidettyä Karstulan terveysaseman auki heinäkuun ajan henkilöstösupistuksista huolimatta ja pystyimme tarjoamaan alueemme asukkaille lääkäriaikoja, Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoisen piirin palvelupäällikkö Tiina Minkkinen kiittelee.

 

14.8.2023

Yleislääkäri Markus Poranen: ”Etälääkäripalveluista Dicure vastaa eniten lähivastaanottoa”

Laadukas etätutkimusvälineistö sekä sujuva työparityöskentely hoitajan kanssa erottavat Dicuren kilpailijoistaan, kehuu Pihtiputaan ja Viitasaaren terveysasemille työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

 

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle. 

 

3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto on hyvä ja varteenotettava vaihtoehto etenkin syrjäseutujen pieniin keskuksiin, joissa ihmiset uhkaavat jäädä ilman lääkäripalveluita, vakuuttaa terveydenhoitajana työskentelevä Arja Pihlasaho.

 

27.4.2023

Miten onnistuu vastaanotto ja tutkimus etäyhteydellä? Dicure potilaan näkökulmasta

Kysyimme Dicuren hoitaja-avusteisella etävastaanotolla käyneeltä Aunelta (nimi muutettu) kokemuksia uudenlaisesta lääkärikohtaamisesta. Aune asuu vajaan 4000 asukkaan Karstulassa, jossa on jo pitkään kärsitty lääkäripulasta.