20.1.2023

Dicure mukana lääkäripäivillä 25 - 27.1.2023

Tervetuloa Lääkäripäiville kuulemaan, kuinka moni hyvinvointialueesi potilaista voidaan hoitaa Dicure-mallilla.

Hoitaja-avusteisen etävastaanottopalvelun avulla yli 72% potilaista voitaisiin diagnosoida myös alueilla, joissa hoitotakuu ei täyty.

Teknologiayhtiö Sencom on kehittänyt sosiaali- ja terveysalan etäpalveluja sekä niihin liittyviä prosesseja jo vuodesta 2014. Lähes kymmenvuotisen kokemuksen tuloksena syntyi Dicure – hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu.

– Edistykselliseen etätutkimusvälineistöön sekä uudenlaiseen lääkäri–hoitaja työparityöskentelyyn pohjautuvassa Dicure-mallissa lääkäri voi vastaanottaa keskimäärin 10–16 potilasta työvuoronsa aikana riippuen vastaanoton pituudesta, kokonaiskonseptin kehittämisestä vastaava Jouni Turunen kertoo.

Dicure tehostaa lääkäripalveluiden saatavuutta ja vastaa kiristyviin hoitotakuisiin tuomalla lääkärin etänä myös paikkakunnille, joille heitä ei muutoin saataisi palkattua esimerkiksi pitkien välimatkojen takia. Sairaanhoitaja suorittaa tarvittavat tutkimukset potilaalle paikan päällä Dicuren etätutkimusvälineillä ja etälääkärin ohjeistamana.

– Lääkäri voi aidosti keskittyä potilaiden kohtaamiseen, kun työaikaa ei tuhlaannu ylimääräisiin tehtäviin, Turunen lupaa.

Dicure esittelee Lääkäripäivillä datamallin, joka osoittaa paikkakuntakohtaisesti, kuinka monta avoterveydenhuollon potilasta voidaan diagnosoida Dicure-etävastaanotolla. Datamalli perustuu sekä THL:n avoterveydenhuollon diagnoositilastoihin että etätutkimusvälineitä seitsemän vuoden aikana käyttäneiden lääkäreiden kokemuksiin ja arviointeihin siitä, millaisia sairauksia voidaan diagnosoida ja hoitaa etävastaanotolla. Arvio osoittaa selkeän grafiikan avulla paikkakunnat, jotka voisivat erityisesti hyötyä etänä toteutettavasta lääkäripalvelusta.

– Lisäksi olemme keränneet ja tilastoineet lääkäreiltämme saamia tietoja sekä palautetta liki vuosikymmenen, Turunen lisää. Tule kuulemaan datamallin tulokset sekä tutustumaan Dicureen keskiviikkona 25.1.2023 klo 13 Messukeskuksen osastollemme 2g48.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ajankohtaiset uutiset

23.2.2023

Dicuren palvelumalli vastaa erinomaisesti STM:n Tiekartta 2023-2027-strategian tavoitteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle ajalle tiekartan, jossa keskeisenä osana on digitalisaatio. Palvelupäällikkö Minna Teiskonen kuvaa Dicuren toimintamallien edistävän strategian kärkiä erinomaisesti, ja kertoo aloitetusta yhteistyöstä ensimmäisen hyvinvointialueen kanssa.

31.1.2023

Lääkäripäivillä Dicuren messuosastolla vierailleet terveysalan ammattilaiset kokevat Dicuren palvelut luotettavina ja laadukkaina

Helsingissä 25.–27.1. järjestetyt Lääkäripäivät kokosivat noin 4000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa yhteen eri puolilta Suomea. Palaute Dicuresta oli erittäin positiivista.

20.1.2023

Dicure mukana lääkäripäivillä 25 - 27.1.2023

Dicure lääkäripäivillä mukana. Kerromme Dicuren uudesta etävastaanotto palvelukonseptista ja kehittämästämme datamallista, joka osoittaa paikkakuntakohtaisesti, kuinka monta avoterveydenhuollon potilasta voidaan diagnosoida etävastaanotolla. 

9.1.2023

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset hyvinvointialueiden muutosten vuoteen

Mitä mahdollisuuksia ja riskejä hyvinvointialueuudistus piilottaa taakseen? Lue Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen terveiset Suomen sote-kentän muutosten vuoteen! 

29.11.2022

Dicure vastaa hyvinvointialueiden lääkäripulaan ja hoitotakuisiin uudenlaisella etälääkärimallilla

Tuomme etälääkärin hoitaja-avusteisesti sinne, missä tarve sairauksien hoitoon sekä tutkimuksiin ohjaukseen on suurin.

8.11.2022

Hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu nopeuttaa ja yhdenvertaistaa hoidon saavutettavuutta

Yli 72% avoterveydenhuollon lääkärivastaanotoista voidaan järjestää uudenlaista etätutkimusvälineistöä sekä uudenlaista hoitaja–lääkärityöskentelyä hyödyntämällä.