12.4.2023

Dicure-etävastaanottojen käyttöönotto on sujunut jo kolmessa kunnassa yli odotusten

Dicuren hoitaja-avusteiset etälääkärivastaanotot on otettu onnistuneesti käyttöön kolmessa Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnassa eli Karstulassa, Viitasaarella sekä Pihtiputaalla.

– Palvelumme käyttöönotto on sujunut kaikissa kolmessa kunnassa yli odotusten. Niin lääkärit kuin hoitajat ovat olleet tyytyväisiä, mutta myös potilaat ovat yllättyneet positiivisesti, iloitsee Service Manager Minna Teiskonen.

– Hoitajien kanssa löytyi heti yhteinen sävel: esimerkiksi Viitasaarella moni halusi vapaaehtoisesti digihoitajaksi. Etälääkäreiden ja hoitajien välinen työparityöskentely on koettu toimivaksi.

Teiskonen suosittelee pitämään henkilökunnalle tiedostustilaisuuden heti, kun palveluntilaaja on tehnyt päätöksen etävastaanoton käyttöönotosta. Dicurelta löytyy palvelun tilaajaan viestinnän tueksi materiaalia, minkä lisäksi Dicure esittelee palvelun sisällön sekä sen tuomat hyödyt henkilökunnalle. Käyttöönottoprojektin aloituspalaverissa muodostetaan projektiryhmä sekä palvelun tilaajaa suositellaan valitsemaan käyttöönoton alkuvaiheessa tulevat etävastaanottohoitajat.

Käyttöönottoprojektin loppuvaiheessa Account Manager Heli Aspivaara kouluttaa hoitajat etätutkimusvälineistön käyttöön kädestä pitäen. Toiminnan laadun varmistamiseksi ennen etävastaanottotoiminnan tuotantoon vientiä, järjestetään testivastaanottoja johon etälääkäritkin osallistuvat. 

– Esimerkiksi iho-ongelmat sekä korva- ja kurkkusairaudet näkyvät Dicuren lähikameralla todella tarkasti. Myös digitaalinen stetoskooppi on korkealaatuisempi ja herkempi kuin lähivastaanotolla käytetyt, Karstulan terveysasemalle työskentelevä Dicuren yleislääkäri Lajos Molnár kehuu.

Teiskosen mukaan ihanteellinen käyttöönottoaika olisi viidestä kuuteen viikkoon, mutta esimerkiksi Karstulassa etävastaanotot saatiin toimintaan jo reilussa kolmessa viikossa.

Hän toimii projektipäällikkönä ja varmistaa, että kaikki saavat tarvittavan tuen prosessin joka vaiheessa.

– Alkuvaiheessa pidän päivittäin yhteyttä sekä hoitajiin että lääkäreihin. Kahden viikon kuluttua etävastaanottojen käynnistämisestä pidämme palaverin palvelun tilaajan ylemmän johdon kanssa.  

Dicure on aidosti läsnä, eikä sen tarjoama tuki lopu käyttöönottoon, vaan edellinen kuukausi käydään aina kuukausittain laadunseuranta palaverissa läpi niin palvelun tilaajan kuin lääkäreiden ja hoitajien kanssa. 

– Meille on tärkeää tarjota laadukas palvelu, jossa mahdollisiin kysymyksiin tai ongelmiin tartutaan heti, Teiskonen painottaa ja kannustaa myös muita hyvinvointialueita palvelumallin hyödyntämiseen.  

Kiinnostaako sinua kuulla lisää Dicuren palveluista? Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Varaa täältä aika esittelyyn

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.