21.3.2023

Dicure ehdottaa ratkaisua pienten paikkakuntien palveluiden turvaamiseksi

Muuttoaalto, kuntaliitokset, digitalisaatio, hyvinvointialueuudistus. Pienet paikkakunnat ja syrjäseudut ovat kokeneet paljon mullistuksia palveluissaan 2000-luvulla.

Olemme Länsi-Euroopan harvimmin asuttu maa, jossa on paljon pieniä kuntia sekä pitkät etäisyydet. Keskimääräinen kuntakoko vuonna 2021 oli 17 955 asukasta. Jo pitkään megatrendinä on ollut laaja muuttoaalto maaseudulta kaupunkeihin ja erityisesti Etelä-Suomeen. Kun puhutaan pienten kuntien asukkaiden hyvinvoinnin tulevaisuudesta, etäisyyksillä on merkitystä. Lain mukaan terveyspalvelut on taattava yhdenvertaisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Kun rahoitus- ja järjestämisvastuu poistuu, katoaa pieneltä kunnalta mahdollisuus vaikuttaa suoraan palvelun tarjoamiseen. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on saavutettavuuden lisääminen, mutta ensisijaisena keinona tarjotaan kasvavaa digipalveluverkostoa. Väliinputoajina digipalveluissa ovat ikääntyvät ja varsinkin itsepalveluihin perehtymättömät tai kykenemättömät ihmiset.

Palveluiden suunnittelu vain digitaitoisia kaupunkilaisia ajatellen on lyhytnäköistä, summaa Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen

"Esimerkiksi syrjäseudulla asuva ikääntynyt ihminen ei välttämättä hyödy uudistuksista samalla tavoin, kuin nuorempi kaupunkilainen. Hän ei välttämättä hyödy digi- tai itsepalveluista. Heillä kuitenkin on saman verran – tai jopa enemmän – käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluille".

Turusen mukaan Dicurelle on tärkeää tasa-arvoistaa terveyspalveluja sekä niiden saatavuutta.

"Vaikka Dicuren-mallissa digitaalisuutta hyödynnetään täysillä, paikallinen hoitaja on aina esimerkiksi ikääntyneen potilaan tukena ja turvana. Oikea-aikainen pääsy lääkäriin on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta". 

Oma haasteensa syrjäseuduille tuo henkilöstöresurssin puute. Monet nuoret lähtevät opiskelemaan terveydenhuoltoalaa suuriin kaupunkeihin ja jäävät niihin luomaan uraa: pienet paikkakunnat eivät aina houkuttele paluumuuttajia. Turusen mukaan aika Dicuren kaltaiselle mallille olisi otollinen varsinkin syrjäseutuja ajatellen. Koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16600 uutta sairaanhoitajaa. Vuonna 2021 yleislääkäreistä oli analyysin perusteella 1 035 ammattilaisen vaje kuntasektorilla ja nyt analyysi näyttää 908 ammattilaisen vajetta. (Keva, 2023)

"Suomessa on kattava terveyskeskusverkosto, vaikka palveluita keskitetäänkin isoihin kaupunkeihin. Pienten paikkakuntien terveyskeskukset ovat hoitajavetoisia".

Etävastaanottojen mukaanotto palveluverkostoon voisi osittain ratkaista syrjäseutujen lääkäripulan. Turusen mielestä digipalveluiden ja etävastaanottojen integroiminen palveluverkostoon onkin jopa ehto syrjäseutujen kannalta onnistuneelle hyvinvointialueuudistukselle.

"Yhdelläkään hyvinvointialueella ei ole varaa olla selvittämättä erilaisia palveluntuottamisen tapoja. Kun vapaita lääkäritunteja voidaan tehokkaasti tuottaa enemmän, se on jokaisen hyvinvointialueen ja asiakkaan etu", painottaa Turunen.

Lähteet:

https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/kuntien-tyovoimaennuste-hoitajapula-kaksinkertaistui-kahdessa-vuodessa/

Ajankohtaiset uutiset

14.9.2023

”Dicuren etälääkäripalvelu on paikoin jopa perinteistä lähivastaanottoa sujuvampi”

Dicure on auttanut meitä mahdollistamalla muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn, kiittelee Viitasaaren avosairaanhoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Emilia Koljonen-Puttonen.

 

6.9.2023

”Positiivinen palaute Dicuresta on levinnyt kuntalaisten keskuuteen”, iloitaan Karstulassa

Dicuren ansiosta saimme pidettyä Karstulan terveysaseman auki heinäkuun ajan henkilöstösupistuksista huolimatta ja pystyimme tarjoamaan alueemme asukkaille lääkäriaikoja, Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoisen piirin palvelupäällikkö Tiina Minkkinen kiittelee.

 

14.8.2023

Yleislääkäri Markus Poranen: ”Etälääkäripalveluista Dicure vastaa eniten lähivastaanottoa”

Laadukas etätutkimusvälineistö sekä sujuva työparityöskentely hoitajan kanssa erottavat Dicuren kilpailijoistaan, kehuu Pihtiputaan ja Viitasaaren terveysasemille työskentelevä yleislääkäri Markus Poranen.

 

16.5.2023

Puheentunnistussovellus Inscripta tehostaa Dicure-lääkärin työtä ja antaa lisäarvoa niin potilaalle kuin tilaajalle

Dicure-lääkärin mukana seuraa arkea helpottava Inscripta Direct-sovellus. Tekoälypohjainen puheentunnistus prosessoi sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään. Näin saavutetaan nopeampi kirjaaminen, joka tuottaa hyötyä niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle. 

 

3.5.2023

”Pelkästään positiivista palautetta” – Pihtiputaan aikuisneuvolan arki helpottui Dicuren etävastaanottojen avulla

Hoitaja-avusteinen etävastaanotto on hyvä ja varteenotettava vaihtoehto etenkin syrjäseutujen pieniin keskuksiin, joissa ihmiset uhkaavat jäädä ilman lääkäripalveluita, vakuuttaa terveydenhoitajana työskentelevä Arja Pihlasaho.

 

27.4.2023

Miten onnistuu vastaanotto ja tutkimus etäyhteydellä? Dicure potilaan näkökulmasta

Kysyimme Dicuren hoitaja-avusteisella etävastaanotolla käyneeltä Aunelta (nimi muutettu) kokemuksia uudenlaisesta lääkärikohtaamisesta. Aune asuu vajaan 4000 asukkaan Karstulassa, jossa on jo pitkään kärsitty lääkäripulasta.